เลือกเสรีเทอม2/2564
เลือกเสรีเทอม2/2564
กำหนดการ ลง ทะเบียนเพิ่มรายวิชา ภาคกศบป12564
กำหนดการ ลง ทะเบียนเพิ่มรายวิชา ภาคกศบป12564
ประกาศ ตารางสอบและตารางกำกับการสอบนักศึกษาภาค กศ.บป. และโครงการ MOU มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค ๖ ภาคการศึกษาที่ 2/2563
ประกาศตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2563
ประกาศตารางเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 3/2563
ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒  ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔
ขั้นตอนการขอเลื่อนสอบปลายภาค สำหรับผู้ที่”วันสอบตรงกับวันกำหนดการตรวจเลือกทหารกองประจำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป”