ขั้นตอนการขอเลื่อนสอบปลายภาค สำหรับผู้ที่”วันสอบตรงกับวันกำหนดการตรวจเลือกทหารกองประจำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป”
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการสำนัก ผศ.ปราณี เนรมิต
ประกาศ ตารางสอบและตารางกำกับการสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/256
ประกาศ ตารางสอบและตารางกำกับการสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/256
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตารางสอบนักศึกษาภาคปกติภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตารางสอนและตารางเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 1/2563
ตารางสอนและตารางเรียนนักศึกษาภาคกศ.บป.ภาคการศึกษาที่ 1/2563
เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563
เปลี่ยนแปลงกำหนดการปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563