กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2562

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดยอาจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการและบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปี 2562
วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2562
ณ บริเวณแยกฟ้าใหม่ - บริเวณแยกตลาดศรีนคร

วันที่ : 08-05-2019 10:22:20