กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

บรรยากาศการมอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่ 2563 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เนื่องด้วยโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน นำโดยอาจารย์ปราณี เนรมิตร ผู้อำนวยการ  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาและงานทะเบียน เข้ามอบของขวัญและสวัสดีปีใหม่คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 02-01-2020 16:06:43