กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระบบคำร้องออนไลน์ KM ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้งานระบบคำร้องออนไลน์ ณ ประภาคารรีสอร์ท ตำบลแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในวันจันทร์ที่  29 เมษายน - 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567
 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี  เนรมิต ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นประธาน
 
แนะนำการใช้งานระบบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
นายเลอศักดิ์ สุขขำ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นายธีระศักดิ์ อ่องทิพย์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์
นางสาวนภัสนันทร์ ธนัตถ์วลัยกร นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เป็นทีมวิทยากร โดยมีผู้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนจำนวน 20 คน เป็นบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
 
 
 

วันที่ : 13-05-2024 12:52:10