กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไท และรักษ์ท้องถิ่น (กิจกรรมวันชาติไทย)

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไท และรักษ์ท้องถิ่น (กิจกรรมวันชาติไทย)  ณ บริเวณเสาธงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 02-12-2022 11:45:57