กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3

วันที่ 7 มิ.ย. 2566 บรรยากาศการรับรายงานตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รอบ 3 (รอบสุดท้าย) ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 09-06-2023 12:54:16