ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและสอบออนไลน์อันเนื่องมาจากCovid19

ประกาศ เรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและสอบออนไลน์อันเนื่องมาจากCovid19
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20200505142009_แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและสอบออนไลน์.pdf

เวลา : 2020-05-05 14:20:09
โดย : ธรรมนูญ จูทา
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน