ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน  สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียนชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พศ.2553

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยคณะกรรมการประจำสถาบัน  สำนัก ศูนย์ ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่เรียนชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พศ.2553
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20170621084759_ข้อบังคับคณะกรรมการประจำสำนัก255321062017083436.pdf

เวลา : 2017-06-21 08:47:58
โดย : ธรรมนูญ จูทา
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน