แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  ประจำปีการศึกษา 2560

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษา

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  

ประจำปีการศึกษา 2560

 
ตามเอกสารแนบด้านล่างนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20170707185124_news_student_card.pdf

เวลา : 2017-07-04 10:39:11
โดย : วิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน