:: ยินดีต้อนรับ :: กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ::
จังหวัดนครสวรรค์จะเน้นคุณภาพการออม ส่งเสริมให้มีวินัยในการออม รวมทั้งเพิ่มจำนวนให้มีจำนวนสมาชิก กอช. จำนวนกว่า 2 แสนราย หรือร้อยละ 20 ของประชากรทั้งจังหวัดในปี 2565

กระทรวงมหาดไทย แจ้งเป้าหมายการส่งเสริมการออมกับ กอช. (รายใหม่) ภายในวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 ปรากฏว่าจังหวัดนครสวรรค์สามารถส่งเสริมการออมได้ 100% และ 200% ของเป้าหมายเป็นจังหวัดแรกของประเทศ และมากที่สุดในจังหวัดภาคเหนือ เป็นลำดับที่ 2 ของประเทศ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สมาชิก กอช. ที่เข้าร่วมการออม กับ กอช. กว่า 1 ใน 3 รายเป็นเยาวชน นักเรียน นักศึกษา ซึ่งมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันบริจาคเงินเพื่อเปิดบัญชีครั้งแรกเป็นเงินกว่า 1.3 ล้านบาท
สำหรับในปี 2563 จังหวัดนครสวรรค์จะเน้นคุณภาพการออม ส่งเสริมให้มีวินัยในการออม รวมทั้งเพิ่มจำนวนให้มีจำนวนสมาชิก กอช. จำนวนกว่า 2 แสนราย หรือร้อยละ 20 ของประชากรทั้งจังหวัดในปี 2565
 
 
 
 
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20191009162128_72891058_3522878137730201_6360265056868892672_o.jpg

เวลา : 2019-10-09 16:21:28
โดย : วิศรุต พัฒนพงษ์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน