กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563
          การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2563 และเนื่องด้วยโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ พลับเที่ยง รักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ให้เกียรติมอบของขวัญวันขึ้นปีใหม่แก่คณะกรรมการฯ

วันที่ : 09-01-2020 10:36:51