กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2564

วัน อังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนได้จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โดยมี ดร.อภิเชษฐ์  ฉิมพลีสวรรค์ อาจารย์ชาติชาย เกียรติพิริยะ และ ผศ.ปรีชา สนธิรักษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิร่วมการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมดุสิตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 

วันที่ : 19-10-2021 17:19:50