กิจกรรมสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2

บรรยากาศการรายงานตัวเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 วันที่ 11 เมษายน 2566 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ : 11-04-2023 15:30:52