ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม2/2564
ลงทะเบียนเรียนเพิ่ม2/2564
ประกาศตารางเรียนภาค ปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ประกาศตารางเรียนภาค ปกติ ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ประชุมอาจารย์แนะแนว2565
ประชุมอาจารย์แนะแนว2565
กำหนดการยื่นคำร้องขอเรียนนอกแผนนักศึกษาภาค กศ.บป.  ภาคการศึกษาที่ 2/2564
กำหนดการยื่นคำร้องขอเรียนนอกแผนนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคการศึกษาที่ 2/2564
จองรายวิชา
จองรายวิชา
เลือกเสรีเทอม2/2564
เลือกเสรีเทอม2/2564