:: ยินดีต้อนรับ :: กลุ่มงานบริหารสำนักงานผู้อำนวยการ :: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ::
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการขอเปลี่ยนสาขาวิชาของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑
ดาวน์โหลดเอกสาร : n20230323094824.pdf

เวลา : 2023-03-23 09:48:27
โดย : เลอศักดิ์ สุขขำ
สังกัด : ส่งเสริมวิชาการ