ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง River Flood Forecasting Specialist ปฏิบัติงาน ณ Regional Flood and Drought Management Centre กรุงพนมเปญ 

ปิดรับสมัครงานตำแหน่ง River Flood Forecasting Specialist ปฏิบัติงาน ณ Regional Flood and Drought Management Centre กรุงพนมเปญ  ราชอาณาจักรกัมพูชา ภายในวันพุธที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดเอกสาร : pr20230721162355.pdf

เวลา : 2023-07-21 16:23:59
โดย : ธีระศักดิ์ อ่องทิพย์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน