ประชาสัมพันธ์ โครงการประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลกปี 2 (โลตัส & Me Style)

ด้วยบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด (โลตัส ) และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ "มีสไตล์" (Me Style) ได้จัดการประกวด โคงการออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดภายใต้หัวข้อ อัตลักษณ์ไทยอย่างมีสไตล์ ในระดับบอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่ารวม 155,000 บาท รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดเอกสาร : pr20230717102912.pdf

เวลา : 2023-07-17 10:29:13
โดย : ธีระศักดิ์ อ่องทิพย์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน