ประชาสัมพันธ์  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในงาน 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงฯ

ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ ในงาน 70 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 12 
ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 2 มีนาคม 2567 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ หรือ เว็บไซต์  http://rdi.mcru.ac.th/mcru_nc/index.html
ดาวน์โหลดเอกสาร : pr20231017163827.pdf

เวลา : 2023-10-17 16:38:29
โดย : วิลัยลักษณ์ ถ้ำทองพัฒนา
สังกัด : งานส่งเสริมวิชาการ