ประชาสัมพันธ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน ๓ อัตรา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ประกอบด้วย ตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายละเอียดตามไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดเอกสาร : pr20230817085148.pdf

เวลา : 2023-08-17 08:51:51
โดย : ธีระศักดิ์ อ่องทิพย์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน