ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22

ประชาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 22

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

เวลา : 2022-07-05 09:40:21
โดย : เลอศักดิ์ สุขขำ
สังกัด : ส่งเสริมวิชาการ