ขั้นตอนการขอเลื่อนสอบปลายภาค สำหรับผู้ที่”วันสอบตรงกับวันกำหนดการตรวจเลือกทหารกองประจำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป”

ขั้นตอนการขอเลื่อนสอบปลายภาค สำหรับผู้ที่”วันสอบตรงกับวันกำหนดการตรวจเลือกทหารกองประจำการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 เป็นต้นไป”
1.กรอกคำร้องออนไลน์ นว.21 ได้ที่ http://regis.nsru.ac.th/petition/ ก่อนกำหนดการสอบของทางมหาลัย อย่างน้อยล่วงหน้า 7 วัน
2.พิมพ์แบบคำร้อง นว.21 ให้อาจารย์ผู้สอน และ อาจารย์ที่ปรึกษาเซ็นต์รับรอง
3.แนบเอกสาร ดังนี้
-แบบคำร้อง นว.21
-ตารางสอบ
-หมายเรียก  (แบบ สด.35) 
4.นำเอกสารมายื่นได้ที่กลุ่มงานทะเบียน
5.เช็คสถานะคำร้อง
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20210302155905_Frame 5.png

เวลา : 2021-03-02 15:59:05
โดย : พณิดา สุขใจ
สังกัด : ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน