เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒

เกณฑ์มาตรฐานความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๒
ดาวน์โหลดเอกสาร : 20200805111942_ประกาศมาตราฐานภาษาอังกฤษ2562.pdf

เวลา : 2020-08-05 11:19:42
โดย : ธรรมนูญ จูทา
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน