ประชาสัมพันธ์  บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครงานนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา

บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครงานนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาหรือสำเร็จการศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ดาวน์โหลดเอกสาร : pr20230810095408.pdf

เวลา : 2023-08-10 09:54:24
โดย : ธีระศักดิ์ อ่องทิพย์
สังกัด : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน