ประกาศ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
28-12-2022  :   แจ้งงดให้บริการ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ถึง 2 มกราคม 2566 ตามปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย ฯ วันหยุดราชการกรณีพิเศษและหยุดชดเชยวันขึ้นปีใหม่


09-12-2022  :   แจ้งงดให้บริการ ในวันที่ 10-12 ธันวาคม 2565 ตามปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย ฯ หยุดช่วงวันรัฐธรรมนูญ


03-12-2022  :   สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่วนบริการย่อย (ม.ใน) พร้อมให้บริการในสถานที่ใหม่ ณ อาคาร 9 ชั้น 1


03-12-2022  :  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แจ้งงดให้บริการ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2565 ตามปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย ฯ หยุดวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้25-11-2022  :  
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
แจ้งงดให้บริการ ในวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2565 ตามปฏิทินกิจกรรมมหาวิทยาลัย ฯ เนื่องจากเป็นศูนย์สอบคัดเลือกบุคคลภายนอก เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจ
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้15-08-2022  :   แจ้งงดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 16 ส.ค. 65 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 13.00 น. สามารถติดต่อรับบริการได้ในเวลา 13.00 น เป็นต้นไป


07-07-2022  :  
กำหนดลงทะเบียนลงทะเบียนเพิ่ม
นักศึกษาภาค กศ.บป
นักศึกษาภาค โครงการ MOU ตำรวจ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ภาคการศึกษาที่ 1/2565 9 - 23 กรกฏาคม 2565
มอ. ในเมือง ติดต่อที่ห้อง 811
มอ.ย่านมัทรี ติดต่อที่ห้องทะเบียน อาคาร 10 นะครับ